Archive for the Bank Soalan Peperiksaan Category

Kertas Soalan Peperiksaan Percubaan PMR & SPM 2011

Posted in Bank Soalan Peperiksaan on 20 August 2011 by Ahmad Kamil

Berikut merupakan koleksi Kertas Soalan Peperiksaan Percubaan PMR dan SPM bagi tahun 2011. Diharap dapat membantu pelajar-pelajar dan guru-guru ke arah persediaan menghadapi peperiksaan sebenar nanti. Untuk memuat turun, anda hanya perlu klik saja untuk ke link sebenar, tidak perlu right click pada mouse. Harap maklum. Semoga semuanya cemerlang dalam PMR & SPM nanti, insyaAllah!

- Raja Ahmad Kamil Bin Raja Sulaiman

Continue reading

Kertas Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2010

Posted in Bank Soalan Peperiksaan on 15 September 2010 by Ahmad Kamil

Negeri Terengganu

Bahasa Melayu [K1] [K2]
Bahasa Inggeris [K1] [K2]
Pendidikan Agama Islam [K1] [K2]
Matematik [K1] [K2]
Matematik Tambahan [K1] [K2]
Sejarah [K1] [K2]
Fizik [K1] [K2] [K3] [ Skema ]
Kimia [K1] [K2] [K3]
Biologi [K1] [K2] [K3]
Sains [K1] [K2]
Pengajian Awam [K1] [K2]
Pengajian Elektrik [K1] [K2]
Pengajian Mekanikal [K1] [K2]
Tasawwur Islam [K1] [K2]
Pendidikan Seni Visual [K1] [K2]
Perdagangan [K1] [K2]
Prinsip Akaun [K1] [K2]

Continue reading

Kertas Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2010 – Negeri Perlis

Posted in Bank Soalan Peperiksaan on 15 September 2010 by Ahmad Kamil

Bahasa Arab Tinggi [ K1 ] [ K2 ] SKEMA [ K1 ] [ K2 ]
Bahasa Inggeris [ K1 ] [ K2 ] [ SKEMA ]
Bahasa Melayu [ K1] [ K2 ] [ SKEMA ]
Biology [ K1 ][ K2 ] [ K3 ]  [ SKEMA ] [ K1 ] [ K2 ] [ K3 ]
Ekonomi Asas [ K1 ] [ K2 ] [ SKEMA ]
Ekonomi Rumah Tangga [ K1 ] [ K2 ][ SKEMA ]
Physics[ K1 ] [ K2 ] [ K3 ] [ SKEMA ]
Chemistry [ K1 ] [ K2 ] [ K3 ] [ SKEMA ] [ K1 ] [ K2 ] [ K3 ]
Mathematics [ K1 ] [ K2 ] [ SKEMA ] [ SKEMA ]
Additional Mathematics [ K1 ] [ K2 ] [ SKEMA ] [K1 ] [ K2 ]
Pendidikan Islam [ K1 ] [ K2 ] [ SKEMA ]
Pendidikan Seni Visual [ K1 ] [ K2 ] [ SKEMA ] [ K1 ] [ K2 ]
Perdagangan [ K1 ] [ K2 ] [ SKEMA ]
Prinsip Perakaunan [ K1 ] [ K2 ] [ SKEMA ]
Sains [ K1 ] [ K2 ] [ SKEMA ]
Sejarah [ K1 ] [ K2 ] [ SKEMA ] [ K1 ]

*Skema akan dimuat turun dalam sedikit masa lagi. Harap maklum..

Kertas Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2010 – SBP

Posted in Bank Soalan Peperiksaan on 28 August 2010 by Ahmad Kamil

Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Pendidikan Islam
Sejarah
Additional Mathematics
Mathematics
Physics
Chemistry
Biology
Pendidikan  Al-Quran dan Sunnah
EST
Pendidikan Syariah Islamiah
Lukisan Kejuruteraan
Teknologi Kejuruteraan

Kertas Soalan Peperiksaan Percubaan PMR 2010 – Negeri Perlis

Posted in Bank Soalan Peperiksaan on 28 August 2010 by Ahmad Kamil

Science [ k 1 ] [ k 2 ] [ jawapan ]
Mathematics [ k 1 ] [ k2 ] [ jawapan ]
Bahasa Melayu [ k1 ] [ k2 ] [ jawapan ]
Bahasa Inggeris [ k1 ] [ k2 ] [ jawapan ]
Pendidikan Islam [jawapan ]
Sejarah [ jawapan ]
Bahasa Cina [ k1 ] [ k2 ] [jawapan ]
Bahasa Arab [ jawapan ]
Geografi [ jawapan ]
Kemahiran hidup Bersepadu 1 [ jawapan ]
Kemahiran hidup Bersepadu 2 [ jawapan ]
Kemahiran hidup Bersepadu 3 [ jawapan ]
Kemahiran hidup Bersepadu 4 [ jawapan]

Kertas Soalan Peperiksaan Percubaan PMR 2010

Posted in Bank Soalan Peperiksaan on 20 August 2010 by Ahmad Kamil

Science

- Negeri Johor

- Negeri Kedah

- Negeri Sabah

- Negei Kelantan

- Sekolah Berasrama Penuh(SBP)

- Negeri Terengganu

- Negeri Perak

- Negeri Melaka

- Negeri Pahang - skema P1 , skema P2

- Sarawak – K1 , K2 , S1 , S2

- Negeri Selangor- P1,P2

- Negeri Sembilan –  P1 , P2 , Skema

- Maktab Rendah Sains Mara(MRSM)

- Wilayah Persekutuan  Kuala Lumpur

Continue reading

Kertas Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2009 – MRSM

Posted in Bank Soalan Peperiksaan on 24 October 2009 by Ahmad Kamil

Prinsip Akaun [ Kertas 1 ] [ Kertas 2 ]
Bahasa Inggeris  [Kertas 1] [ Kertas 2 ]
Biology [ Kertas 1] [ Kertas 2 ] [Kertas 3 ] [Skema ]
Bahasa Melayu [ Kertas 1] [Kertas 2 ]
EST [Kertas 1] [ Kertas 2 ]
Physics[Kertas 1] [Kertas 2] [ Kertas 3 ]
Chemistry[ Kertas 1 ] [ Kertas 2 ] [ Kertas 3]
Mathematics [ Kertas 1][ Kertas 2]
Additional Mathematics [Kertas 1] [Kertas 2] Skema[ Kertas 1][ Kertas 2]
Pendidikan Islam [ Kertas 1 ] [ Kertas 2 ]
Sejarah  [ Kertas 1 ] [ Kertas 2 ][Skema]

Kertas Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2009

Posted in Bank Soalan Peperiksaan on 1 October 2009 by Ahmad Kamil

Negeri Melaka
Mathematics
Additonal Mathematics
Sejarah
Chemistry
Biology

Negeri Johor
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Mathematics
Additonal Mathematics
Sejarah
Physics
Chemistry
Pendidikan Islam
Pendidikan Moral
Biology

Continue reading

Kertas Soalan Peperiksaan Percubaan PMR 2009 – Bahasa Arab Komunikasi

Posted in Bank Soalan Peperiksaan on 18 September 2009 by Ahmad Kamil

Negeri Johor dan Skema
Kedah [ Skema ]
Kuala Lumpur
Negeri Sembilan
Negeri Pahang
Negeri Perak
Negeri Pulau Pinang
Negeri Sabah
Negeri Perlis [ skema ]

Kertas Soalan Peperiksaan Percubaan PMR 2009 – Negeri Perlis

Posted in Bank Soalan Peperiksaan on 18 September 2009 by Ahmad Kamil

BAHASA MELAYU [ KERTAS 1 ] [ KERTAS 2 ] [ SKEMA ]
BAHASA INGGERIS [ KERTAS 1 ] [ KERTAS 2 ] [ SKEMA ]
BAHASA ARAB KOMUNIKASI [ SKEMA ]
SCIENCE [ KERTAS 1 ] [ KERTAS 2 ] [ SKEMA ]
MATHEMATICS [ KERTAS 1 ] [ KERTAS 2 ] [ SKEMA ]
PENDIDIKAN ISLAM [SKEMA ]
GEOGRAFI [ SKEMA ]
SEJARAH [ SKEMA ]
KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU [ PILIHAN 1 ] [PILIHAN 2 ] [PILIHAN 3 ] [PILIHAN 4 ] [ SKEMA ]

Kertas Peperiksaan Percubaan PMR 2009 (2)

Posted in Bank Soalan Peperiksaan on 11 September 2009 by Ahmad Kamil

Negeri Johor

Bahasa Melayu [ Kertas 1 ] [ Kertas 2 ]
Mathematics [Skema]
Kemahiran Hidup Bersepadu – PK K1
Bahasa Inggeris Kertas 1
Bahasa Inggeris Kertas 2

Negeri Selangor

Pendidikan Islam

Negeri Terengganu
Science Paper 2 [ Qusestion ] [ Answer ]

Negeri Sarawak
Sejarah
Science
Mathematics
Pendidikan Islam
Geografi
Bahasa Inggeris
Bahasa Melayu
Kemahiran Hidup Bersepadu

Negeri Kelantan

Bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia
Science K1 [ Skema ]
Science K2 [ Skema ]
Geografi
Sejarah

Negeri Sembilan
Sejarah
Science
Mathematics
Bahasa Inggeris
Kemahiran Hidup Bersepadu  [pilihan 1] [pilihan 2] [pilihan 3] [pilihan 4]

Kertas Soalan Peperiksaan Percubaan PMR 2009

Posted in Bank Soalan Peperiksaan on 28 August 2009 by Ahmad Kamil

NEGERI PAHANG

Science
Mathematics
Bahasa Inggeris
Bahasa Melayu
Pendidikan Islam
Sejarah
Geografi
Kemahiran Hidup Bersepadu – Kemahiran Teknikal
Kemahiran Hidup Bersepadu- Ekonomi Rumah Tangga

NEGERI PERAK

Bahasa Inggeris
Bahasa Melayu
Bahasa Arab Komunikasi
Science [ K1 ] [ K2 ] [ Skema ]
Mathematics
Sejarah
Kemahiran Hidup Bersepadu – Pilihan 4 [ Skema ]
Geografi
Pendidikan Islam

NEGERI MELAKA

Geografi
Science
Mathematics
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris

Kertas Soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2009- Negeri Perlis

Posted in Bank Soalan Peperiksaan on 27 August 2009 by Ahmad Kamil

Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Bahasa Arab Tinggi [ Kertas 1 ][ Skema k1 ] [Kertas 2 ]
Science [ skema ]
Physics [ Skema ]
Chemistry [ Skema ]
Biology [ Skema ]
Additional Mathematics [ Skema k1] [ Skema k2 ]
Mathematics [ Skema ]
Pendididikan Al Quran As Sunnah
Pendidikan Syariah Islamiah [ Skema ]
Pendidikan Islam [ Kertas 1 ] [ Kertas 2 ] [ Skema ]
Sejarah [ Skema ]
Ekonomi Asas

Kertas Soalan Peperiksaan Percubaan PMR & SPM 2009 – SBP

Posted in Bank Soalan Peperiksaan on 27 August 2009 by Ahmad Kamil

BAHASA INGGERIS [ K1 ] [ K2 ]
BAHASA INGGERIS [ SKEMA K1 ] [SKEMA K2 ]
ADDITIONAL MATHEMATICS [  K1 ][ K2 ]
ADDITIONAL MATHEMATICS [ SKEMA K1 ][ SKEMA K2 ]
MATHEMATICS [ K1 ] [ K2 ]
MATHEMATICS [ SKEMA K1 ][ SKEMA K2 ]
PHYSICS [ SOALAN & SKEMA ]
BIOLOGY[ SOALAN & SKEMA ]
CHEMISTRY[ SOALAN & SKEMA ]
PENDIDIKAN AL QURAN AS SUNNAH [ SOALAN ] [ SKEMA ]
PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH [ K1] [K2 ] [ SKEMA K1 ] [ SKEMA K2 ]
BAHASA MELAYU[ SOALAN K1 & SKEMA ][ SOALAN K2] [SKEMA K2]
BAHASA ARAB TINGGI [ K1 ] [ K2 ] [ SKEMA K1 ] [ SKEMA K2 ]
SEJARAH [ SOALAN & SKEMA ]

*PERCUBAAN PMR

Mathematics Paper 1
Mathematics Paper 2
Answer Scheme – Mathematics
Science – Paper 1
Science – Paper 2 [ Answer Scheme ]

Kertas Soalan Peperiksaan Percubaan PMR 2009 – Negeri Kedah

Posted in Bank Soalan Peperiksaan on 26 August 2009 by Ahmad Kamil

Mathematics – Paper 1
Mathematics – Paper 2 [ Answer Scheme ]
Science – Paper 1
Science – Paper 2 [ Answer Scheme ]
Bahasa Melayu – Kertas 1
Bahasa Melayu – Kertas 2 [ Skema ]
Bahasa Inggeris – Kertas 1
Bahasa Inggeris – Kertas 2 [ Answer Scheme ]
Geografi [ Skema ]
Pendidikan Islam [ Skema ]
Kemahiran Hidup Bersepadu – Kemahiran Teknikal [ Skema ]
Sejarah [ Skema ]

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 5,379 other followers

%d bloggers like this: